top of page

Samtalsterapi

connect-1586220_1920.jpg

Samtalsterapi är lite som ett pussel. Bit efter bit blir bilden tydligare. Och det som från början verkade vara ett splittrat kaos blir med tiden en alltmer klar och förståelig bild. En bild som för dig verkar meningsfull och hanterbar.

Terapi är just det – att komma till insikt och att hjälpa dig göra livet mer hanterbart. Man behöver inte vara sjuk eller i kris för att gå i terapi, även om det oftast är först då människor söker sig till denna form av hjälp. Nej, terapi kan mycket väl användas som ett inre växande förutom att det är ett sätt att läka.

Som samtalsterapeut finns jag med en bit på din livs resa.

Jag jobbar i huvudsak med Transaktionsanalys, TA, som är en personlighetsteori såväl som en systematisk psykoterapi. Det är en humanistisk/existentialistisk teori som ser människan som en komplex varelse med förmåga att tänka, reflektera över sin situation och göra självständiga beslut. Människan är i grunden god även om hon kan göra onda handlingar.
I TA-terapi utgår man alltid ifrån att terapin är ett jämställt samarbete och vi försöker undvika ett beroendeförhållande som det ibland kan bli i en patient – terapeutrelation.
Det innebär att klienten är medansvarig för sin egen terapi och utveckling.

Jag jobbar också utifrån KBT och hur vi genom känslan, beteendet och tanken hanterar oss själva och våra relationer. För att kunna bryta negativa mönster så behöver vi nya insikter såväl som nya verktyg.
Att kombinera TA med KBT har visat sig vara mycket effektivt för att nå fram till ett bättre fungerande liv med mening och innehåll.

bottom of page