top of page

Coaching

Coaching är en samtalsmetodik som handlar om att uppnå mål och att komma vidare med sitt liv. Till skillnad från samtalsterapi, som är mer av ett djupare och inre arbete med sig själv, handlar det här om att konkretisera mål och skapa en handlingsplan av delmål som kan hjälpa individen att tydligt veta vad och hur man kommer vidare.

Oavsett om du vill komma vidare i din karriär, få hjälp med ditt ledarskap, fungera bättre i en arbetsgrupp eller något annat så hjälper jag dig så att du lättare når dina mål!

Möte & mening arbetar utifrån en lösningsfokuserad metod som utgår från att varje individ har svaren på sina frågor och där vi tillsammans tar oss förbi hindren för en bättre framtid.

Vi erbjuder:

Personlig coaching
– där du får hjälp och stöd i att hitta dina mål.

Personlig coaching kan handla i stort sätt om vad som helst. Är det din karriär, dina studier, dina relationer eller din personliga utveckling? Det är du som bestämmer vad du vill jobba med.

Parcoaching

När två personer vill jobba med sin relation, parcoaching eller parsamtal, så fungerar coachingens metodik också som ett komplement till att få en relation att fungera bättre.
Läs mer på Parsamtal.

 

Livscoaching
- handlar om personlig utveckling. Det innefattar ditt fysiska, psykiska och andliga liv och går ut på att få tillbaka balansen i livet. Du växer som människa genom att möta dig själv och dina känslor. Med fokus på

mystery-864714_1920.jpg

dina styrkor och det positiva hittar du ny kraft och får därmed bättre självkänsla. Genom att träna dig på att vara i känslan och i nuet, oavsett hur denna känsla och detta nu ser ut, så blir du en mer medveten och starkare individ som kan möta din vardag på ett nytt sätt.

Gruppcoaching
- för er som vill jobba tillsammans med andra, i liknande situation, med att nå ert mål. Detta är effektivt ur två synvinklar; dels får du coachingens fördelar vad det gäller mål, handlingsplan och utmaningar och dels får du den stöttning, gemenskap och reflektion som en grupp kan ge.
Tanken med grupperna, som består av 6 – 10 personer, är att de ska fungera som coachande självhjälpsgrupper. Här finns dock inte utrymme för individuell coaching.

bottom of page