top of page

Medial vägledning

Jag började min mediala utveckling 2008 men min andliga resa har varat hela livet. Redan som barn bara jag visste saker och fick till mig all möjlig information - med andra ord hade jag från början en stark intuition.

Senare i livet genomgick jag en livskris där mina gåvor kom oerhört tydligt fram. Livet efter det innebar mycket arbete med mig själv och med Gud. 

Jag har alltid "vetat" att det finns nåt mer än det vi kan se, höra och ta på. Jag har alltid haft en stark relation med Gud där jag har funnit hjälp och tröst i min tro genom livets alla prövningar.

Medialitet är en gåva, det är inte en religion eller en tro. Andlighet är inte heller en religion utan något som alla människor har - bara för att vi är människor. Jag brukar kalla vår ande för vårt sanna jag, men om vi väljer att lyssna på, eller leva efter, den delen av oss själva är ett val vi gör och är upp till var och ens fria vilja.
Som som en klok terapeut uttryckte det; "De religiösa behöver andligheten men de andliga behöver inte religionen." 
Det finns bara en guru, en präst, en vägledare - och det är din ande.

 

Idag har jag valt att arbeta utifrån den jag är. Jag är född med flera gåvor som jag valt att utveckla för att hjälpa andra. Jag tror på att vårt andliga och eviga jag måste få mer utrymme i våra liv för att vi ska bli hela, finna sann glädje och mening med livet. 

Jag har utbildat mig hos ett flertal lärare genom åren både här i Sverige och i England. Men de främsta lärarna har varit de i andevärlden.

Jag erbjuder mediala sittningar, seanser och kurser i andlig och medial utveckling samt andlig healing.

Eftersom jag även arbetar som samtalsterapeut så kan jag även erbjuda terapi utifrån ett intuitivt plan.

bridge-19513_1920.jpg

"Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig."

                                                                                            Psaltaren 23

bottom of page