top of page

Sorgebearbetning

heart-742712_1920.jpg

Sorg är en del av livet och något som alla människor går igenom. Att sörja är normalt, naturligt och livsnödvändigt. Ändå är det så många som medvetet eller omedvetet undviker sorgen.

Sorg upplever vi när någon vi älskar dör, i en separation med någon viktig person, vid sjukdom, vid arbetslöshet mm.


Hur mår jag när jag lever som om sorg inte finns?

Vad gör det med mig?

Hur sörjer jag?

Tänk om jag börjar sörja och aldrig mer blir densamme?

Ja, frågorna är många och svaren på dessa kan du få genom att

gå i sorgebearbetning, enskilt eller i grupp. Eller om du väljer att gå stödsamtal.

Jag arbetar utifrån Programmet för Sorgbearbetning™ som har ett koncept för hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för längesedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Jag arbetar även för dig som är i sorg och som inte vill gå igenom ett sorgeprogram. Då blir det mer utifrån ett stödjande samtal där jag som terapeut, medmänniska och healer finns för dig i en svår tid. 

bottom of page